Projekty handicapu – MUP

Vítězem v kategorii Projekty handicapu se stala Metropolitní univerzita Praha

Od roku 2003 Metropolitní univerzita Praha (MUP) realizuje program Škola bez bariér. Studenti s pohybovým postižením si mohou v souladu se stipendijním řádem požádat o přiznání stipendia ve výši školného pro celou dobu studia na MUP. V rámci tohoto programu umožňuje MUP uchazečům s pohybovým postižením studium v kompletně bezbariérových objektech v Praze a Plzni. Bezbariérový přístup je i v části budovy univerzitního střediska Hradec Králové.

V současné době Metropolitní univerzita Praha zaměstnává 7 studentů a absolventů programu Škola bez bariér. Tento program mimo jiné obdržel cenu MOSTY 2014 za mimořádnou aktivitu ve prospěch občanů se zdravotním postižením a umístil se jako druhý v soutěži Stejná šance – Zaměstnavatel roku 2016 za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením.

Za dobu trvání programu jím prošlo již 280 studentů, z toho jich 160 úspěšně absolvovalo (jeden získal titul PhDr.).

V aktuálním akademickém roce studuje ve všech oborech i ročnících přes 70 studentů s pohybovým postižením, v univerzitních střediscích studuje celkem 14 studentů s pohybovým postižením.

Studenti Školy bez bariér se účastní také studijních pobytů a pracovních stáží na zahraničních univerzitách v rámci programu Erasmus+.

Od března 2013 do prosince 2014 realizovala Metropolitní univerzita Praha ve spolupráci s Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) projekt „Pracovní místa pro zdravotně postižené“ financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita (OPPA). V něm 40 osob se zdravotním postižením (OZP) získává možnost minimálně pětiměsíční stáže ve firmách, které mají zájem vyzkoušet si spolupráci s OZP. Další projekt ve spolupráci s NFOZP „Pracovní stáže pro zdravotně postižené“ proběhl v roce 2015.

Metropolitní univerzita Praha rovněž uzavřela smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR, která s univerzitou mj. spolupracuje při přijímacím řízení do programu.

Škola spolupracuje na realizaci programu i s dalšími institucemi a společnostmi, které pomáhají studentům s pohybovým postižením při hledání prvního zaměstnání, u některých mají studenti možnost vykonávat studentskou odbornou praxi.

Foto nahoře

Cenu Rekordy handicapovaných hrdinů v kategorii „Projekty“ převzali zástupci univerzity společně s absolventem studia na MUP Lukášem Kosinou (na vozíku), který školu do soutěže nominoval. Došlo přitom k setkání i s fotografem Prof. Jindřichem Štreitem, jehož fotografie se sociální tématikou jsou umístěny v pražských budovách MUP ve Strašnicích a na Jarově. 

Ocenění z rukou senátora Jiřího Carbola (vlevo) převzal JUDr. Marek Beneš, ředitel obecně prospěšné společnosti Metropolitní univerzita Praha (MUP).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *