Kategorie Emisaři handicapu, vítěz: Jiří Navrátil

Moravskoslezský kraj má největší počet pěstounů

v rámci České republiky

V nepokojné době celosvětové pandemie, kdy lidé zažívají mnoho nevšedních zkušeností, a obav o své zdraví či zdraví svých blízkých, udělal Moravskoslezský kraj několik důležitých kroků k vzájemné pomoci a solidaritě. Jiří Navrátil, náměstek hejtmana MSK pro oblast sociální, k tomu uvádí:

„Klíčové bylo spuštění portálu Spolu to dáme, kde lidé mohou nabízet a využívat dobrovolnickou pomoc. Mezi dobrovolníky se hlásí fyzické osoby i organizace, a to prostřednictvím finanční nebo materiální podpory.

Další významnou pomocí – zejména pro lidi, kteří nemají přístup k internetu a nejsou zkušení v nových technologiích – bylo zřízení telefonické linky pro seniory, která zároveň slouží i neslyšícím a cizincům. Pro zajímavost, podnět na zřízení linky jsme dostali přes krajský facebook právě od seniora, jenž je sice aktivní na internetu, ale zná spoustu starších lidí, kteří nejsou zběhlí v surfování na sociálních sítích, nebo webových stránkách.

Moravskoslezský kraj také inicioval spolupráci se společností T-Mobile, díky níž dostanou klienti z krajských domovů pro seniory k dispozici tablety pro spojení se svými rodinami. Bezplatně nám tyto tablety zapůjčil T-Mobile CZ po dobu, kdy jsou uzavřeny domovy návštěvám kvůli šíření koronaviru. Další kroky podpory kraje pak směřovaly k poskytovatelům sociálních služeb, jimž byla poskytnuta metodická doporučení k řešení různých situací, které vznikly v souvislosti s šířením nákazy.“

O co všechno se jako náměstek staráte?
„Jsou to jakékoliv sociální služby na území Moravskoslezského kraje, ať už jde o domovy pro seniory nebo handicapované, pečovatelské služby, osobní asistence, ale i azylové domy. Také mám na starost oblast prevence kriminality, pomoc drogově závislým nebo hledání rodin pro děti, o které se nemohou nebo nechtějí postarat jejich vlastní rodiče. V současné době je na území kraje dvě stě poskytovatelů sociálních služeb, kteří nabízejí více než sedm set služeb. Máme pak celkem dvacet svých příspěvkových organizací, což jsou zejména domovy pro seniory a pro handicapované dospělé i děti, také máme velkou poradnu pro rodiny. Další služby zřizují jako své příspěvkové organizace obce, ostatní služby jsou pak zřizované různými neziskovými organizacemi, jako jsou charity, diakonie nebo různé spolky. Společně tvoří tzv. základní síť sociálních služeb, kterou v základu provozně celou financuje kraj.“

Jakými konkrétními aktivitami se tedy může kraj v oblasti sociální pochlubit?

„Záměrem Moravskoslezského kraje v oblasti sociální je systémová podpora. To znamená nikoli podpora prioritně „jednorázových akcí“, ale dlouhodobá a celistvá podpora rozvoje aktivit, které zvyšují kvalitu života lidí žijících na území kraje. Uvedu nejdůležitější z nich:

• Senior Pointy – kontaktní místa, kde mohou senioři získat informace o místních seniorských sdruženích a spolcích, z oblasti bezpečnosti, prevence, mohou se zúčastňovat různých besed a přednášek.

• Senior Pasy – ucelený a jednotný systém slev na výrobky a služby poskytovaný držitelům karet Senior Pas. Senior Pas přináší celoroční slevy v rozsahu 5 – 50%, doplněné o sezónní a bonusové slevy v oblastech zdravotnictví, wellness aktivity, lázeňství, cestování, stravování, ubytování, vzdělávání, muzea, spotřební nákupy aj.

• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) – je plastová obálka, která obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku, magnetku nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na složky záchranného systému). Aktivita je zaměřena na zvýšení kvality života seniorů a podpora jejich bezpečí. Ovšem máme i mnoho dalších aktivit, od hlásičů požárů a detektorů oxidu uhličitého, přes seniorské cestování, rodinné pasy, až po podporu formou dotačního programu.“

Jistě se ve své práci setkáváte s příběhy lidí ve velmi náročných životních situacích. Doléhá na vás tíha těchto situací? Vytvořil jste si obranné mechanismy?
„Neřekl bych, že jsem si vytvořil ochranné mechanismy. Nejhůř na mě vždy dolehne před Vánoci návštěva našich zařízení, kde máme děti s těžkým postižením, které nemají rodinu. To je hodně těžký zážitek, například v Domově Benjamin. Na opačnou stranu je příjemná zpráva, že jsme kraj s největším počtem pěstounů v rámci celé České republiky.“

Jak pěstouny podporujete a kolik jich je?

„Realizujeme rozsáhlou kampaň nazvanou Dejme dětem rodinu. V Moravskoslezském kraji máme dva a půl tisíce pěstounů. I díky této kampani se kraji daří každý rok dostat do rodin více než 100 dětí, o které se nemohou nebo nechtějí postarat jejich rodiče ani žádní jiní blízcí příbuzní. Hned v prvním roce jsem se rozhodnul, že pěstounům poděkujeme. Zorganizovali jsme akci, kdy měli pěstouni zdarma vstup do Dolní oblasti Vítkovice, kde byl další připravený program a vystupovaly tam také pěstounské děti. Loni probíhal už třetí ročník Dne pěstounství a zapojení organizací, institucí i veřejnosti je stále větší. Dále je úžasné loučení s pěstouny. To jsem například zažil s rodinou, která ukončila pěstounství z důvodu věku. Byli to manželé Novákovi. Přemýšlel jsem, jak udělat vtipné, významné rozloučení. Nechal jsem pak navázat kytici ze čtyř červených růží, což znamenalo jejich čtyři biologické syny, dále pět modrých růží pro chlapce, které si vzali do pěstounské péče, a jedenáct bílých růží pro děvčata z pěstounské péče. Tito manželé vychovali jedenáct ,,cizích“ dětí a čtyři své biologické děti.“

Popisky:

1) „Před čtyřmi lety, když jsem vstupoval do krajského zastupitelstva, jsem měl v sobě heslo, že politika na všech úrovních musí být službou pro občany a sliby se musí plnit. Na těchto slovech nechci nic měnit ani dnes, ani v budoucnosti,“ říká náměstek hejtmana Jiří Navrátil, jenž obdržel za vítězství v kategorii Emisaři handicapu dřevěnou plastiku „Srdcem kovaná křídla“.

2) Zaměstnanci krajského úřadu a 114 organizací zřizovaných Moravskoslezským krajem shromáždili v Potravinové sbírce 11,3 tuny potravin.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *