Chvála medu

Med vytváří vhodné prostředí pro hojení ran. Svými antimikrobiálními účinky zabraňuje růstu patogenů a jeho viskozita působí jako bariéra pro další infekci. Široké spektrum aminokyselin, vitaminů a stopových látek napomáhá k regeneraci tkání. Med navíc umožňuje bezbolestnou výměnu krytí ran. Je možno ho použít na všechny typy ran, jako jsou dekubity, popáleniny, bércové vředy, abscesy, infikované operační rány, Fournierova gangréna a další. Pozitivní přínos medu při hojení potvrzuje 17 srovnávacích studií, kterých se účastnilo 1965 pacientů. Akcelerace hojení ran byla prokázána i na zvířatech v 16 studiích. Histologické vyšetření ran po aplikaci medu prokazuje méně edému, méně nekróz, zlepšenou epitelizaci během 2. až 7. dne aplikace a lepší organizaci a vyzrávání tkáně během 14. a 21. dne aplikace. Vzhledem k tomu, že tekutost medu se po ohřevu na teplotu těla zvyšuje, je vhodné med nejprve aplikovat na sterilní savé krytí a až poté přiložit na ránu. Vrstvou medu se pokrývá celá rána i její okraje.

Alergické reakce na med jsou velmi vzácné. Ve více než 500 publikovaných případech, kdy byl med aplikován do otevřených ran, nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky. Díky průkaznosti a pochopení mechanizmů antibakteriálního účinku medu (zvlášť v době zvyšující se rezistence vůči antibiotikům) se med jeví jako bezpečná a účinná alternativa či doplněk klasické léčby infikovaných ran.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *