Rekordy handicapovaných hrdinů 2023 – Vítězové kategorie Pečující v handicapu

Ultina – skupina lidí se zkušenostmi aktivních vozíčkářů, vyrábějící sportovní vozíky
Jejich vlastními slovy: Jsme Ultina. Jsme skupina lidí, která má tu nejužší vazbu k vozíčkářům. Žijeme životy aktivních vozíčkářů. Všichni víme, co vozíčkáři potřebují, co chtějí a jak uvažují. Víme, co je posouvá dál.
Vyrábíme sportovní vozíky na florbal, basketbal, ragby, tenis a badminton. Vyrábíme civilní vozíky a máme velké plány na rozšíření nabídky o další sportovní vybavení.
Při práci se držíme zásady: Nenabízíme kompenzační pomůcku, ale nástroj k maximálnímu využití potenciálu aktivního vozíčkáře. Proto se při zaměřování a navrhování vozíků nebojíme jít až na hranu a odmítáme na trhu zavedené vytváření alibistických rezerv, které ve výsledku na několik let skrytě brzdí rozvoj možností uživatele. Individuální potřeby tělesně hendikepovaného sportovce jsou pro nás výzvou.

 

Marie Šrámková
Filantropický postoj Marie Šrámkové nejlépe charakterizuje příhoda, kdy se ve svém věku bezúplatně starala o kamarádku, z které se po operaci stal téměř na půl roku ležák. A protože zmíněná potřebovala péči 24 hodin denně, paní Maruška se k ní na celou dobu, kdy péči potřebovala, nastěhovala a ve všem jí pomáhala. Paní Marie Šrámková je obklopena milující rodinou: má dvě děti, čtyři vnoučata a tři pravnoučata. Přesto nebo právě proto si uvědomuje, že štěstí nikomu samo o sobě nespadne do klína, a že je třeba vážit si každého pěkného okamžiku.

 

Nadační fond „Patříme k sobě Oli“
Radka a Bohumil Kovalští jsou rodiči malého Oliverka.  Malý Oliver trpí svalovou atrofií, a v roce 2020 se mu podařilo spojit celé Česko, když se snažil získat finance na nákladnou genovou léčbu. 4.3.2020 se tedy spustila sbírka na genovou léčbu pro malého Oliverka. Postupně se začalo přidávat víc a víc lidí, Oliverka začaly podporovat i známé osobnosti v dnes už legendárním pruhovaném triku „ Máš nás Oli“. Propagovali jeho sbírku a pomáhali Oliverkovi na jeho cestě za novým lékem.
Oliverkovi bohužel nebyla genová terapie ze zdravotních důvodů lékaři již doporučena a nebyl tedy tento lék podán. Veškeré úsilí se zdálo zbytečné. Ale právě díky obrovské solidaritě lidí a známých osobností se manželům Kovalským zrodila v hlavě myšlenka – založit Nadační fond Patříme k sobě Oli a pomáhat tak dál. Aby šířili naději tam, kde už ji třeba ostatní ztratili. Aby společně s ostatními kouzlili lidem úsměvy na tváři.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *