Jana Hrdá

Vzpomínka na lvici ve službách handicapu

Před třemi lety ukončila svou pozemskou pouť předsedkyně a zakladatelka APOA (Asociace pro osobní asistenci), bojovnice za práva lidí se zdravotním postižením: Ing. Jana Hrdá (٭2. prosince 1952).

Byla křesťankou, aktivistkou, zakladatelkou a propagátorkou osobní asistence pro osoby se zdravotním postižením v tehdejším Československu a Česku. Původním povoláním byla zemědělská inženýrka, ovšem její život dramaticky změnila v roce 1982 autonehoda, po níž ochrnula od ramen dolů, vlivem zranění páteře. Následně po ochrnutí úspěšně svedla boj s tehdejší státní mocí o odebrání svých dětí do ústavní péče. Přes všechna očekávání jí byly obě děti svěřeny do péče a úspěšně je vychovala.

Po roce 1990 se Jana Hrdá spolupodílela na založení Pražské organizace vozíčkářů. Zároveň vyvíjela aktivity na prosazení zákona o sociálních službách v Česku, v rámci kterého vznikl tzv. příspěvek na péči. Byla místopředsedkyní Národní rady osob se zdravotním postižením, dále předsedala Pražské krajské radě osob se zdravotním postižením a Asociaci pro osobní asistenci. Od roku 2010 působila ve Vládním výboru pro zdravotně postižené občany. Také pracovala jako inspektorka kvality sociálních služeb, novinářka s mezinárodním působením, vyučovala na kurzech o osobní asistenci pro pracovníky v sociálních službách, pečující i osoby s postižením. Byla autorkou autobiografické knihy Hospodin je náš pastýř, knihy Pominutí a řady brožurek, článků a informačních letáků spojených s osobní asistencí. Jako první v roce 1995 získala cenu Výboru dobré vůle Cenu Olgy Havlové.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *