Paracentrum Fenix s mottem: Roztáčíme život naplno

Paracentrum Fenix je nezisková organizace, která od roku 2004 pomáhá lidem po úrazu míchy. „Naším cílem je, aby každý, kdo utrpěl úraz, mohl žít, co možná nejvíce podle svých představ a byl co nejméně závislý na pomoci okolí,“ uvádí ředitel zapsaného spolku Michal Odstrčil (který zde před deseti lety začal „od píky“ jako osobní asistent) a dodává:

Našimi klienty jsou především lidé na vozíku. Bezprostředně po úrazu naráží člověk na problémy, s nimiž se zpravidla sám nedokáže vypořádat. Kromě psychické újmy se musí potýkat s řadou nových situací. Náhle musí řešit, kde bude bydlet, jak si správně vybrat kompenzační pomůcky, musí se na někoho obrátit při kontaktech s úřady, nezřídka řeší právní záležitosti, které s úrazem souvisí. A v neposlední řadě se pak obvykle musí vzdát dosavadní práce a poohlížet se po nové, vyhovující jeho zdravotnímu stavu. Naši zaměstnanci umí ve všech těchto oblastech handicapovaným lidem poradit.“

Členů má Paracentrum Fenix 200 (z toho 140 vozíčkářů), zaměstnanců 50 (z toho je přibližně půlka brigádníků) a klinetů tři stovky, z nichž třetina čerpá služby pravidelně.

S mottem „Roztáčíme život naplno“ pomáháme lidem po poranění míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života,“ vysvětluje Michal Odstrčil. „Máme přitom čtyři zlaté zásady:

1. Prosazujeme individuální přístup s ohledem na osobní potřeby a cíle

2. Respektujeme soukromí a osobní prostor

3. Nevynucujeme, ale podporujeme k osobní iniciativě

4. Přizpůsobujeme služby potřebám i denním dobám, které jsou nejvíce vyžadovány.

A zároveň jsme úspěšnými řešiteli grantových projektů z Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje, MZ a MPSV.“

Odkud získáváte prostředky na vaši činnost?

Jako nezisková organizace jsme součástí komunitního plánování města Brna a Jihomoravského kraje. Prostředky získáváme ze státních zdrojů, z dotací, z plateb za služby, z výtěžku činnosti Sociálního podniku Fenix a dále pak od malých nebo individuálních sponzorů i z příspěvků členů Paracentra Fenix. A na řadě nejrůznějších akcí pak tyto prostředky proměňujeme na dobré skutky.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *