Kategorie pečující v handicapu, vítěz: manželé Hyrníkovi

Těžkosti života zvládají aktivně, s nadhledem a humorem

Slova nadšení a chvály uplatnila Mgr. Marie Chrástková z Centra pro rodinu a sociální péči z. s. na adresu manželů Hyrníkových, při jejich nominaci v kategorii Pečující v handicapu.

„Jsme přesvědčeni, že si toto cenění plným právem zaslouží a že jsou zářným příkladem toho, jak rodinný život i s dětmi se zdravotním postižením může být radostný a pozitivní.

S manželi Martinem a Martou Justynou Hyrníkovými spolupracujeme od ledna 2017, kdy uzavřeli s Centrem pro rodinu a sociální péči z. s. dohodu o výkonu pěstounské péče. Manželé mají dvě dcery (11 a 15 let) a v pěstounské péči mají více než tři roky – nyní čtyřletou – Gabrielku. A v červnu letošního roku přijali do pěstounské péče téměř ročního Tomáška, dítě s Downovým syndromem.

Gabrielka je dítě se zdravotním postižením a péče o ni je velmi časově a energeticky náročná. Mezi stěžejní diagnózy, které determinují její vývoj, patří – Fetální valproátový syndrom, těžké postižení obou horních končetin ve funkci i manipulaci, autistické rysy a poruchy spánku, spojené s nočními děsy. Je inkontinentní, má celkově nerovnoměrný vývoj, ADHD a s tím související poruchy chování. Deformity horních končetin jsou řešeny na plastické chirurgii ve Vysokém nad Jizerou a jsou spojeny s četnými hospitalizacemi i následným komplikovaným a náročným domácím ošetřováním. Gabrielka má jednu ruku neustále v ortéze. Pro zvedání a podávání věcí používá nůžkový úchop. Potřebuje pomoc se všemi sebeoslužnými činnostmi.

Přesto je znát za dobu péče výrazný posun v jejím vývoji a zrání a během pobytu v domácnosti se podařilo podpořit její samostatnost a socializaci. Viditelný je rovněž pokrok v hrubé motorice, v řeči a v navazování kontaktů s lidmi.

Péče o obě děti s postižením, a také o děti starší, které mají naprosto odlišné, přesto stejně významné potřeby, je vyčerpávající, náročná, odborná a nikdy nekončící.

Manželé Hyrníkovi jsou pro nás příkladem toho, jak lze zvládat život se všemi těžkostmi s nadhledem, aktivně a s humorem. Jejich výchova dětí je jednotná, podporující a role v domácnosti mají vyváženě rozděleny. Oba plní povinnost vzdělávání v celém rozsahu, navíc se zapojují do aktivit v naší organizaci, v obci a své farnosti, udržují kontakty s přáteli i s širokou rodinou, pomáhají lidem v podobné životní situaci.

Velmi oceňujeme vědomě vyhrazený čas, který tráví rodiče s vlastními dětmi a pro děti se specifickými potřebami pro tu dobu zajišťují osobní asistenci, kterou si plně hradí z vlastních zdrojů, případně se u dětí střídají. Tím preventivně zajišťují dobré sourozenecké vztahy, protože děti si rodiče a čas prožitý s nimi nemusí závidět.

Každou novou situaci a nové výzvy, berou manželé Hyrníkovi jako přirozenou součást života. Nemají potřebu bojovat s institucemi, ukazovat svoje hrdinství a sebeobětování, ani upozorňovat na svou dobrotu. Vše, co pro své děti i pro druhé činí, dělají ze své přirozené dobroty a lidství ve své ryzí podobě. Paní Hyrníková překypuje neutuchající energií a nadšením pro život, pan Hyrník je laskavým otcem s pochopením, který celému rodinnému systému poskytuje stabilitu finanční i emoční.

Oba si ocenění opravdu zaslouží a mohou být mnohým vzorem nejen v péči o děti, ale především v jejich živém, optimistickém a radostném přístupu k životu a všemu co přináší.

Ocenění převzala paní Marta Justyna Hyrníková i s dětmi z rukou radní MSK Radomíry Vlčkové a místopředsedy NRZP ČR Jana Uherky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *