Libuše Gajdová: Snažíme se klienty vtáhnout do atmosféry hudby

Už dvě desítky let pracuje Libuše Gajdová v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením. Od samého počátku se soustředila na muzikoterapeutickou práci s handicapovanými lidmi. Zároveň doplňovala své vzdělání v tomto oboru a postupně získávala cenné zkušenosti. V roce 2011 založila v rámci muzikoterapie hudební skupinu Rytmy, která poprvé veřejně vystoupila na koncertu Všechny barvy duhy v roce 2012. Od té doby skupina získala řadu nejrůznějších ocenění a je zvána na festivaly a přehlídky po celé České republice.

Paní Gajdová se věnuje klientům se zdravotním postižením jak ve svém pracovním čase, tak i mimo něj. Své nadšení a radost z hudby dokáže úspěšně přenášet na lidi se zdravotním postižením různých věkových kategorií a jejich společná činnost přináší výborné výsledky. Přitom Libuše Gajdová neustále obohacuje svou muzikoterapeutickou práci o nové prvky a vyhledává také spolupráci s jinými soubory i jednotlivci v oblasti hudby. Rovněž je často zvána na přednášky o jejích zkušenostech z muzikoterapeutické práce s hendicapovanými lidmi. Soubor Rytmy pod jejím vedením pravidelně vystupuje na veřejnosti a sklízí úspěchy jak doma, tak v zahraničí (Polsko).

Sama paní Libuše Gajdová získala prestižní ocenění za dlouholetou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem – Křišťálový kamínek, na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu v Ostravě v roce 2013 a v roce 2014 obdržela čestné uznání k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených, při němž je udělována Cena hejtmana Moravskoslezského kraje. V roce 2017 obdržela v Liberci ocenění Osobnost roku v rámci celostátního projektu Tvoříme duší s podtitulem „Bez bariér v duši i v životě“ jako „významná osobnost, která svou dlouhodobou činností naplňuje myšlenku tohoto celostátního projektu“. Cenu udělovaly organizace ArteFaktum a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Paní Libuše Gajdová je skromná a zároveň obětavá osobnost, která celý svůj život zasvětila práci se zdravotně postiženými lidmi a snaží se vnést i do jejich života co nejvíce radosti, pomáhá jim nabývat pocit vlastní sebedůvěry a uspokojení prostřednictvím hudby.

„Snažíme se klienty vtáhnout do atmosféry hudby, různých hudebních žánrů, aby je provokovala k seberealizaci. Aby hudbu nevnímali pouze jako předmět poslechu, ale aktivní příležitost s možností zapojení různých hudebních nástrojů, které jsou jim dostupné. Při muzikoterapii se mohou sami přesvědčit, že zvuk se dá vyloudit téměř z čehokoliv…“ vysvětluje Libuše Gajdová.


Libuše Gajdová s hudební skupinou Rytmy vystupuje při nejrůznějších akcích a příležitostech.


Snímek z muzikoterapeutické činnosti.


Ocenění Libuši Gajdové předal náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil.


Libuše Gajdová se Svatoplukem Aniolem,  ředitelem Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *