Libuše Gajdová: Snažíme se klienty vtáhnout do atmosféry hudby

Už dvě desítky let pracuje Libuše Gajdová v ostravském Čtyřlístku – centru pro osoby se zdravotním postižením. Od samého počátku se soustředila na muzikoterapeutickou práci s handicapovanými lidmi. Zároveň doplňovala své vzdělání v tomto oboru a postupně získávala cenné zkušenosti. V roce 2011 založila v rámci muzikoterapie hudební skupinu Rytmy, která poprvé veřejně vystoupila na koncertu Všechny barvy duhy v roce 2012. Od té doby skupina získala řadu nejrůznějších ocenění a je zvána na festivaly a přehlídky po celé České republice.

Paní Gajdová se věnuje klientům se zdravotním postižením jak ve svém pracovním čase, tak i mimo něj. Své nadšení a radost z hudby dokáže úspěšně přenášet na lidi se zdravotním postižením různých věkových kategorií a jejich společná činnost přináší výborné výsledky. Přitom Libuše Gajdová neustále obohacuje svou muzikoterapeutickou práci o nové prvky a vyhledává také spolupráci s jinými soubory i jednotlivci v oblasti hudby. Rovněž je často zvána na přednášky o jejích zkušenostech z muzikoterapeutické práce s hendicapovanými lidmi. Soubor Rytmy pod jejím vedením pravidelně vystupuje na veřejnosti a sklízí úspěchy jak doma, tak v zahraničí (Polsko).

Sama paní Libuše Gajdová získala prestižní ocenění za dlouholetou práci a mimořádné výsledky ve prospěch osob s handicapem – Křišťálový kamínek, na slavnostním večeru Evropských dnů handicapu v Ostravě v roce 2013 a v roce 2014 obdržela čestné uznání k Mezinárodnímu dni zdravotně postižených, při němž je udělována Cena hejtmana Moravskoslezského kraje. V roce 2017 obdržela v Liberci ocenění Osobnost roku v rámci celostátního projektu Tvoříme duší s podtitulem „Bez bariér v duši i v životě“ jako „významná osobnost, která svou dlouhodobou činností naplňuje myšlenku tohoto celostátního projektu“. Cenu udělovaly organizace ArteFaktum a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje.

Paní Libuše Gajdová je skromná a zároveň obětavá osobnost, která celý svůj život zasvětila práci se zdravotně postiženými lidmi a snaží se vnést i do jejich života co nejvíce radosti, pomáhá jim nabývat pocit vlastní sebedůvěry a uspokojení prostřednictvím hudby.

„Snažíme se klienty vtáhnout do atmosféry hudby, různých hudebních žánrů, aby je provokovala k seberealizaci. Aby hudbu nevnímali pouze jako předmět poslechu, ale aktivní příležitost s možností zapojení různých hudebních nástrojů, které jsou jim dostupné. Při muzikoterapii se mohou sami přesvědčit, že zvuk se dá vyloudit téměř z čehokoliv…“ vysvětluje Libuše Gajdová.


Libuše Gajdová s hudební skupinou Rytmy vystupuje při nejrůznějších akcích a příležitostech.


Snímek z muzikoterapeutické činnosti.


Ocenění Libuši Gajdové předal náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil.


Libuše Gajdová se Svatoplukem Aniolem,  ředitelem Centra pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *